Price competitiveness data Google Shopping

Available in most accounts for several weeks. This data in your Google Merchant Center shows how your prices compare to other merchants advertising the same products in Google Shopping campaigns. The data goes back to October 2019. Important: The comparison price is the “click-weighted average benchmark price for a product across all merchants who advertise that product using Shopping ads”!

Nederlands: Sinds een paar weken beschikbaar in de meeste accounts. Deze gegevens in jouw Google Merchant Center laten zien hoe jouw prijzen zich verhouden tot andere verkopers die voor dezelfde producten in Google Shopping adverteren. De gegevens gaan terug tot oktober 2019. Belangrijk: de vergelijkingsprijs is de “gewogen gemiddelde benchmarkprijs, op basis van kliks, voor een product voor alle verkopers die voor dat product adverteren met Shopping-advertenties”!

Wat is interessant aan deze data? Je kunt zien of je scherp genoeg bent met je prijzen, deels zien waarom bepaalde producten niet goed scoren in Shopping. Vraag is natuurlijk of je steeds je prijzen naar beneden aan gaat passen ….. Interessanter om te weten is dat “price competitiveness” een factor gaat worden in Smart Bidding instellingen in je Shopping campagnes.