Case: telecom E-commerce sites 2015

Deze aanbieder van online telecomdiensten in o.a. Nederland, Duitsland en UK berekent de geldelijke waarde van hun klanten, waarmee vervolgens wordt bepaald wat het hen aan marketingkosten waard is om een klant binnen te halen.

Deze waarde’s worden in een harde CPA (kortweg gezegd: kosten per order) vastgelegd en mogen niet overschreden worden.

Wij zorgen dat, binnen deze CPA kaders, maximale aantallen orders online worden binnengehaald. Dit wordt gedaan via Google Adwords en het Google Display Netwerk.