Nieuwe productspecificaties GMC

Google heeft aan aantal specificatie voor het Google Merchant Center (GMC) aangepast. Deze zijn\worden van invloed op je product ranking in de Google Shopping resultaten. Sommige aanpassingen zijn al ingegaan, een aantal gaan in per September 2020.

Verandering met de meeste impact is de toevoeging van het [product_highlight] attribuut. Deze is optioneel, niet verplicht. Maar wel doen, want hier kun je korte zinnen\kenmerken zetten die meer over het product of toepassing van het product zeggen. Als je dit nieuwe attribuut gebruikt, moet je er ten minste twee gebruiken met een maximum van tien.

De ander aanpassingen die al ingegaan zijn:

  • De toevoeging van het [product_highlight] attribuut.
  • Het [product_detail] attribuut.
  • Het [installment] attribute en [subscription_cost] attribuut.
  • De “Sale Price” annotatie.

De aanpassingen per September 2020:

  • Het niet opnemen van  [gender], [age_group], [size] en [color] voor producten in de categorieën “Media” en “Kleding en accessoires” heeft een negatieve invloed op je ranking in Google Shopping.
  • Het niet vullen van [description] heeft een heeft een negatieve invloed op je ranking in Google Shopping.
  • Producten met meer dan één ingediende waarde voor de kenmerken material [materiaal], pattern [patroon] of image_link [afbeeldingslink] ontvangen waarschuwingen. O.a. mogen waarden niet meer met komma’s gescheiden worden.