Google Shopping CSS programma

Dit was natuurlijk 100% te verwachten, zo goed als de gehele kick back vervalt. Deel van de CSS partijen waren allerlei webshops gek aan het maken om over te stappen, dat is dan nu hopelijk voorbij. Waarbij dan nog steeds bizar is dat je via CSS een “vermeend” bidding voordeel hebt in de veiling Zie: https://twinklemagazine.nl/2018/10/css-programma-update/index.xml