Demand Gen in Google Ads

In een aantal accounts overgestapt van Pmax naar Demand Gen campagnes. Dit betreft B2B websites, echte Lead generatie. Voordelen zijn o.a. gerichtere Audience targeting en meer data om te sturen t.o.v. Pmax.